מערכת מודלרית המאפשרת שילובים שונים של DAC, ADC, Mic Pre-amp ו- Clock במארז 1U.

  

LavryBlue 4496

₪5,600מחיר
  • מערכת ה- LavryBlue 4496 הינה מערכת מודולרית המאפשרת לאכלס מארז 1U צירופים שונים של מודולים מסוג DAC, ADC ו- Mic Pre-Amp.

    בכל מערכת 4 תושבות למודולים בהתאם לצרכי הלקוח. המערכת הבסיסית תכלול מודול אחד לפחות וניתן יהיה להוסיף לה מודולים נוספים בהמשך.

    מודול ADC ומודול DAC (דו ערוציים) דורשים תושבת אחת כל אחד ואילו מודול Mic Pre-Amp (דו ערוצי) דורש שתי תושבות. בכל מערכת שבה מותקן ADC אחד לפחות יותקן גם מודול שעון M·Sync (מודול פנימי שאינו דורש תושבת).